Prohlídky na zámku v Miloticích s velikonoční tématikou

Při prohlídkách nahlédnete do životního stylu a každodenního života posledního majitele milotického zámku Ladislava Seilerna (1886-1976) a jeho rodiny, včetně toho, jak hrabě s manželkou a dětmi trávili období půstu, velikonočního tridua a největšího křesťanského svátku - Velikonoc.