Další památky obce Milotice

V obci Milotice se kromě zámku nachází množství dalších památek z období baroka a také několik zajímavých turistických lokalit. Přímo na návsi stojí farní kostel Všech svatých z let 1697-1701, který je obehnán ohradní zdí z počátku 18. století osázenou barokními sochami. Náves rovněž zdobí barokní budova fary, socha Immaculaty z období kolem roku 1740 a bývalé sídlo vrchního úředníka milotického panství (dnes penzion). Na okraji obce se nachází panská sýpka postavená v první čtvrtině 18. století a hřbitov založený roku 1785 s kaplí sv. Rocha, Šebestiána a Rosálie vybudovanou v letech 1849-1851. Kromě velkého množství křížů a soch se na katastru obce nachází osada asi 250 vinných sklepů u Šidlen (2 km od obce), přírodní rezervace Horky s vrchem Náklo (1 km) a Písečný rybník (1 km).

Zpět