Zámecké interiéry

Při základní prohlídkové trase projde návštěvník celé první patro zámku (tzv. piano nobile), které sloužilo k reprezentaci Karla Antonína Serényiho (1681-1746) v první polovině 18. století. Nynější podoba interiérů však pochází z první poloviny 20. století, kdy zámek obýval rod Seilern-Aspang. Při prohlídce nahlédne návštěvník neobyčejným způsobem do každodenního života posledního majitele JUDr. Ladislava Seilerna (1886-1976) a jeho rodiny, kteří na zámku bydleli mezi lety 1916-1945. Prohlídková trasa je koncipována na základě přímého vypravování dcery posledního hraběte Marie Henrietty Seilern, provd. Norman-Audenhove (1918-2008) a řady dalších pamětníků.   

Zpět